top of page

Cradle to Cradle

Hvordan skal Kina bygge millioner av hus de kommende årene når de møter store problemer med ressursknapphet? Hvordan kan Ford Motors rense opp fabrikken og område rundt, etter åtti år som versting i forurensningsklassen? Hva skal Nike gjøre når deres enorme produksjon av sko faktisk har blitt et forsøplingsproblem? Hvilke løsninger har de funnet for fabrikker sliter med avfallhåndtering ettersom giftig avfall krever (i de fleste land) rensing før det kan dumpes?


Svaret er Cradle to Cradle, et designsystem som er basert på naturlige prosesser som ser på materialer som næring, sirkulerende i en sunn og trygg metabolisme. Slik skal industrien beskytte og berike økosystemene. Forenklet sagt, det er et holistisk, økonomisk, industrielt og sosialt rammeverk for utvikling av systemer som ikke bare er effektive, men også avfallsfrie. Cradle to Cradle begynte som et eiendomsbasert sertifiseringssystem, men siden 2012 har det blitt omgjort til det uavhengige, ikke profitt- baserte Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Retningslinjene er i hovedsak at sertifiseringen skal være uavhengig, åpen og transparent. Høres fint ut, ikke sant?


Tenk deg en kjemiker som ønsker å lage en iskremforpakning som er resirkulerbar. Men det holder ikke at den bare er resirkulerbar, den må kunne kastes rett i naturen uten å forurense. Men det holder ikke at den ikke forurenser, det må også tilføre næring til naturen. Tenk deg en kjemiker som vil utvikle en iskrememballasje du kan kaste fra deg i naturen, som smelter og trekker ned i jorden og sprer blomsterfrøene som forpakningen inneholder. Møt den tyske kjemikeren Michael Braungart, som regnes for å være en visjonær innenfor bærekraftig tenkning. Han har sammen med arkitekt, designer, rådgiver og forfatter William McDonough løst en rekke ulike problemer over hele verden.


Cradle to Cradle er varemerkeresigstrert av McDonough Braungart Design Chemistry (MBDC). Dette er et resultat av at to verdener ble ført sammen av William McDonough og Michael Braungart. Sammen har de også skrevet boken Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things. I tillegg har det blitt laget flere dokumentarer om temaet, inkludert den kritikerroste Waste= Food som du finner link til nederst i dette innlegget. Sammen har disse laget en modell som har blitt implementert av en rekke selskaper, organisasjoner og regjeringer verden over hovedsakelig i Europa, Kina og USA.


Jeg anbefaler på det sterkeste at du setter av 50 minutter til å se på denne inspirerende og opplysende dokumentaren, det er det vel verdt.

Siste innlegg