top of page

Økologisk bomull

Vi har valgt å bruke økologisk bomull i HEKNEs første kolleksjon. I dette innlegget kan du lese om hvorfor det er viktig for oss.Bønder og sprøytemidler

50 millioner bønder i mer enn 100 land dyrker bomull, og 125 millioner mennesker i verden lever av bomullsindustrien. Sprøytemidlene som brukes til dyrkning av bomull er noen av de mest giftige som finnes, og er derfor svært skadelige både for mennesker og dyr. I følge organisasjoner som WHO og FAO blir ca 3 millioner mennesker akutt forgiftet av sprøytemidler hvert år, og dette medfører at omtrent 40.000 mennesker årlig dør av sprøytemiddelforgiftning.


- 90% av de som årlig dør av sprøytemiddelforgiftning lever i utviklingsland

- 11% av forbruket av sprøytemidler er mot plantesykdommer

- 25% av brukte sprøytemidler mot innsekter, brukes i dyrkingen av bomull


Dersom man dyrket bomull økologisk reduserer man giftbruken under dyrking med 100%, og giftbruken gjennom produksjonen med 93%.


Landbruk

Det er ikke bare sprøytemidlene som er problematisk i bomullsdyrkingen. Hele måten jordbruket drives på tapper naturen for ressurser på grunn av monokultur, hvilket innebærer at det kun er bomull som dyrkes på de samme markene år etter år. Dette medfører blant annet redusert jordfruktbarhet og forsalting.


Vann

Bomullsproduksjon krever enorme vannmengder, faktisk uforståelige 55 milliarder liter vann årlig. Det fører til ørkenspredning og vannforurensning, ettersom tungmetaller og andre kjemikalier lekker ut i vannet og grunnvannet under produksjonen. Også ved dyrking av økologisk bomull brukes det store vannressurser.


GMO

Mer enn halvparten av all bomullen som dyrkes i dag er genmodifisert. Vanligvis innebærer dette at bomullen er programmert til å danne egne giftproteiner som dreper skadedyr, samt gener som gjør at planten tåler sprøytemidler den ellers ville dødd av.


Vel og bra tenker du kanskje, men dette medfører også konsekvenser. Både dyr og mennesker blir syke, og mange mener dette er et eksperiment som kan få langt mer alvorlige konsekvenser enn det vi ser i dag. Mye av forskingen på området bærer preg av store økonomiske interesser, og det bidrar til at det i dag er motstridende forskningsresultater rundt genmodifisering.


Undersøkelser viser at bønder tjener mer på å dyrke økologisk enn GMO. Selv om den økologiske avlingen er noe mindre, kan bøndene bruke frøene og bygge sin egen frøbank, i stedet for å bygge opp gjeld gjennom å årlig måtte kjøpe dyre GMO- frø, sprøytemidler og kunstgjødsel.


Norsk forbruk

Hvert år forbruker hver nordmann i gjennomsnitt 11 kilo bomull. Det er tre ganger så mye som verdensgjennomsnittet.


Produksjonen av økologisk bomull på verdensbasis øker for hvert år, og denne dyrkningsmetoden vil som nevnt ovenfor redusere giftutslippene. I tillegg vil det øke inntekten til bonden, sammenlignet med om vedkommende dyrker konvensjonelt.


Vannforbruket ved bomullsdyrking er høyt, og i seg selv ikke bærekraftig i stor skala. Nordmenn ville dog muligens klart seg med mindre enn 11 kilo bomullsklær per år. Så neste gang du skal kjøpe et nytt bomullsplagg: Skal du virkelig det? Og hva slags bomull velger du i så fall?Kilder:

Siste innlegg