top of page

På vei mot et sunnere kroppsideal?

Bærekraftighet handler også om de sosiale forholdene i samfunnet vårt; om hvordan vi fremmer helse, trivsel og tar vare på hverandre. Det gjelder også i motebransjen, som i alle andre bransjer. Motebransjen er dog dessverre en bransje som stadig vekk er utsatt for kritikk, blant annet for hvordan modeller blir (mis)brukt og for hvordan dette påvirker kroppsidealet generelt i samfunnet. Nylig utga det norske motebladet Det Nye et nummer helt uten retusjerte bilder. Dette skapte noen overskrifter og diskusjoner, men ser ut til å forsvinne i bransjens hukommelse som så mange ganger før, uten at det leder til forandringer. I Danmark har man derimot tatt skrittet videre og satt i gang virkningsfulle tiltak for å skape en sosialt mer bærekraftig bransje.


I vår skapte den danske utgaven av motebladet Cover stort rabalder i mediene etter at de lot en radmager modell pynte motesidene deres (se bilde). Det er på ingen måte første gang det har oppstått diskusjoner og kritikk omkring moteblader, modellbyråer og modeller, men denne gangen førte det faktisk frem til forandringer i den danske bransjen.


I mars sendte Danish Fashion Institute ut en bransjemeddelelse til alle medlemmer av den danske moteverdenen hvor de presenterte ”Modebranchens Etiske Charter”. Charteret er utarbeidet i samarbeid med Dansk Mode & Textil , WEAR, landets åtte største modellbyråer, Landsforeningen for Spiseforstyrrelser og Selvskade, samt foreningen Danske Modeller. Meddelelsen begynner slik:


"Kære kolleger


Den danske modebranche er ofte genstad for negativ omtale pga. brugen af tynde modeller. Det viser i al tydelighed, at modebranchen har et problem, som vi ikke har taget nok hånd om. Modebranchens omdømme er på spil, og vi har derfor kollektivt ansvar for at sikre, at det ikke sker igen og rette op på situationen.


Vi har et fælles ansvar for at vise, at modebranchen er sig sit ansvar bevidst. Både ansvaret overfor de mennesker, som arbejder i vores branche – og for det kropsideal, vi fremstiller."


Vedlagt lå charteret i sin helhet, sammen med en dokument til underskrivelse. Alle som har tilknytning til motebransjen blir oppfordret til å skrive under, enten man representerer et klesmerke, produsent, fotograf, klesbutikk, stylist, reklamebyrå eller modellbyrå. Charterets formål er å sikre danske modeller bedre trivsel, samt være med til å skape aktuell og reell informasjon om spiseforstyrrelser og kroppsidealer som blant andre motebransjen er med på å skape. Det inneholder konkrete retningslinjer og regler for hvordan dette skal virkeliggjøres:


  • Modellbyråer må innføre en årlig sunnhetssjekk av alle modeller under 25 år, hvor risikoen for spiseforstyrrelser kartlegges. Vurderes modellen som frisk, utstedes et bevis for dette. Blir det derimot funnet tegn på spiseforstyrrelser eller andre problemer, skal modellen henvises videre slik at hun eller han kan få den hjelpen som trengs.

  • Aldersgrensen på 16 år må overholdes. Er en modell yngre enn dette, skal hun eller han ha følge av foreldre på jobb.

  • Arbeidstakere plikter å alltid servere næringsrik og sunn mat til modellene hvis jobben har en varighet på mer enn 2 timer.

  • Modellene skal alltid få lønn i form av penger for jobben de utfører. Unntaket er jobber for veldedige og ikke-kommersielle formål.


Videre følger anbefalinger om blant annet å være åpne omkring retusjering av bilder og å tilby modellene undervisning om kost og ernæring.


Selv om det kun er en frivillig oppfordring til bransjens medlemmer om å underskrive charteret, har det konsekvenser hvis man velger å ikke gjøre det. Alle som ønsker å delta i den danske moteuken, enten det er ved å arrangere et show eller være leverandør, må skrive under for å få lov til å være en del av det offisielle programmet. Har man skrevet under får man bruke charterets logo på hjemmesider og annet materiale så lenge man følger retningslinjene. Brytes reglene, kan man bli anmeldt og ende opp på en black list.


Tre uker etter at meddelelsen ble sendt ut, kunne Danish Fashion Institute melde om at mer enn 300 virksomheter allerede hadde skrevet under på charteret. Forhåpentligvis spres initiativet nå videre til Norge og andre land, slik at normen for hvordan vi behandler hverandre innenfor motebransjen kan endres internasjonalt.


Les mer om Modebranchens Etiske Charter her.(Bildet er lånt fra politiken.dk)

Siste innlegg