top of page

MATERIAL GUIDE

Naturlig

Resirkulert

Økologisk 

eller wool, cotton, linen

wool

WOOL / RECYCLED

Undyed wool 

Recycled wool

Å resirkulere er heller ikke en feilfri løsning for framtiden. Det alene kan ikke rette opp ubalansen vi har i dag og er heller ikke nødvendigvis et godt valg i alle tilfeller. Likevel, så lenge vi har nok fra før og i kombinasjon med andre tiltak, mener vi at det er et viktig bidrag. Og så er det stor forskjell på å resirkulere og å resirkulere:

 • Garnet vi bruker til våre strikkeplagg er 100% mekanisk resirkulert. I de fleste andre tilfeller gjøres dette kjemisk, som betyr mer kjemikalier og nye utslipp.

 • Garnet er ikke laget av plastflasker (som heller bør bli nye plastflasker) eller annet avfall som er krevende å resirkulere, men av strikkede tekstiler. Garnet er 100% resirkulert og ikke blandet med nye fibre.

 • Tekstilene blir sortert etter farge og spunnet på nytt. Fabrikken som gjør dette bruker en metode hvor hele 95% av fibernes originale lengde ivaretas.

 • Garnet spinnes uten å bli farget på nytt. Farging og annen etterbehandling er ellers svært belastende for miljøet og krever store mengder vann, energi og kjemikaler som igjen fører til utslipp. 
 • Det er summen av dette som gir den store miljøgevinsten: sammenlignet med produksjon av nye materialer er produksjonen av vårt garn 98% mindre skadelig for naturen.

 

Tekstilene garnet blir spunnet av kommer fra ulike produsenter og hver batch vil være forskjellig. Opplever du at kvaliteten på strikkeplagget ditt ikke er av god nok kvalitet, vil vi selvsagt at du gir oss beskjed.

cotton

COTTON / ORGANIC

organic cotton GOTS

 • Når vi velger økologisk, vet vi at bøndene som dyrket råmaterialene står fritt til å velge de frøene de selv ønsker. Vi vet at de ikke er bundet til kostbare avtaler med store leverandører av genmodifiserte produkter som kontrollerer 95% av bomullsfrø-markedet.

 • Økologisk bomull vokser side om side med bondens egen mat, og jorden der den vokser blir ikke ødelagt.

 •  Økologisk bomull krever mindre energi og vann, sammenlignet med konvensjonelt dyrket bomull. I tillegg slipper den ut opp til 94% mindre drivhusgasser.

 • Bonden vil ikke være en av de 77 millioner landbruksarbeiderne som utsettes for sprøytemiddelforgiftning hvert år.

 • Ved å velge økologisk vet vi også at det ikke er rester av giftige kjemikalier i klærne som du skal ha på deg.

 • Ved å velge GOTS-sertifiserte stoffer vet vi at ikke bare det ferdige produktet, men hele dets livssyklus blir nøye kontrollert. Alt fra dyrkingen av råmaterialene til siste ledd i produksjonen av stoffene blir inspisert og kontrollert. Også kvaliteten på selve sluttproduktet (hvor mye det krymper, hvor godt det tåler sollys osv.) må godkjennes. I tillegg må strenge krav til helse og sikkerhet for alle involverte oppfylles.

 • Ingen skadelige kjemikalier er tillatt i produksjonen, og alle vannutslipp blir behandlet for å beskytte arbeiderne og deres vannkilder.

 • The Global Organic Textile Standard (GOTS) er anerkjent som verdens ledende standard for tekstiler laget av økologiske råmaterialer. Kun produkter som inneholder minst 70% økologiske fibre blir godkjent. Disse blir merket med "made with organic", mens kun produkter som inneholder minst 95% økologiske fibre kan bli merket med "organic".

(Les mer om GOTS og økologi på global-standard.org

linen

LINEN / NATURAL

organic linen

bottom of page